8mb5ou78lx1tlvrfygmnzdmmoo49lt

Helyesírás fejlesztése | Izgalmas ötletek

Magyartanárként és fejlesztő pedagógusként is szomorúan tapasztalom, mennyire nehezen megy egyeseknek a helyesírás. Vannak diákok, akiknek nem okoz gondot, ők jól hallják a különbséget a hosszú és rövid hangok között, jó az analizáló-szintetizáló képességük. De van egy másik csoport is, akik küzdenek a problémával. Nekik nehézséget okoz a:

– magánhangzók időtartamának jelölése ( borjú helyett borju)

– hosszú magánhangzó jelölése ( vállalat helyett válalat)

– j/ly használata ( király helyett kiráj)

– kiejtéstől eltérő szavak írása ( anyja helyett annya)

– írásjelek, ékezetek alkalmazása

– tagolási szabályok ( egybeírás-különírás, szótagolás)

Ezek mellé társulhat, hogy nehezen tanul verset, szegényes a szókincse, lassan, esetleg betűket felcserélve olvas. Hogyan tudunk szülőként segíteni a gyermekünknek? Összeírtam pár játékos feladatot, amit otthon is könnyen alkalmazni tudunk, segítve ezzel gyermekünk helyesírási fejlődését.

1. Tapsolj – koppints

Írjuk egy lapra a gyakorolni kívánt magánhangzókat. A rövideknél koppintson, a hosszúknál tapsoljon. Minden betűből többet írjunk, eltérő sorrendben! Ezután szavakat írjunk, és az adott magánhangzónál tapsoljon vagy koppintson. Például iskola – itt három koppintás lesz. Tanulás- koppintás, koppintás, taps. Ez a módszer segíti a szótagolást is.

Tapsolj

2. Szógyűjtés

Válasszunk ki egy betűt. Ez lehet magán- vagy mássalhangzó is. Kérjük meg a gyereket, gyűjtsön ( írjon) minél több szót, amiben az adott betű szerepel. Lehet időre is játszani.

3. Másolás – tollbamondás – emlékezetből írás

Másolni többféleképpen lehet. A legáltalánosabb, az előre leírt szöveget, szavakat leíratni. Fejlesztő órán nagyon szeretik a gyerekek, hogy egy lapon megmutatok nekik 6-8 szót ( korosztályhoz igazítsuk a mennyiséget) . Memorizálják pár percig, majd emlékezetből le kell írniuk. Amelyikre nem emlékeztek, azt lediktálom nekik.

4. Felidéző szókapcsolatok, mondatok gyártása

Sokszor gondot okoz a szolid, szelíd, dicséret, papagáj, ígér, sejtelmes stb szavak írása. Alkossunk szókapcsolatokat, így könnyebb a megjegyzése. Pl. Pici dicséret (a picinél tudja, rövid az i, így a mellé kerülő dicséretben is az lesz. Így legközelebb, ha le kell írnia a dicséret szót, felidézi a pici dicséret szókapcsolatot és tudni fogja, hogyan kell írni)

Szolid kislány, pajkos papagáj, tejfölös karaj, sejtelmes jóslat, rövid szerviz….

Ugyanígy mondatokat is irhatunk. Nagyon jó gyakorlás a j/ly szavak rögzítéséhez. Szokatlan, humoros mondatok is születhetnek.

Pl. Az imbolygó gólya pocsolyába lépett.

Ibolya korcsolyázik az erkélyen.

A sejtelmes jóslat lesújtott az ifjú bajnokra.

Tollbamondás

5. Történetírás

Írjunk történetet pl rövid u-ra végződő szavakkal. Pl. A kenguru és az emu a falu végén lakott. Gyakran meglátogatta őket a kakadu. Ajándékba vitt nekik hamuba sülpogácsát. A madár mindig a kapu fölött repült be. …
Ezt bármilyen gyakorlásra fel tudjuk használni. Írjunk j/ly szavakat tartalmazó mondatokat, írjunk hosszú mássalhangzóval szöveget…

6. Szaladgálós helyesírás

A szobában vagy otthonunk különböző részein cetliket helyezünk el, amiken nehéz helyesírású szavak vannak. A gyereknek meg kell keresnie a cetlit, megnézi, memorizálja, majd a helyére szaladva gyorsan leírja.

7. Élményfogalmazás

Egy kirándulás, nyaralás vagy bármilyen élmény után üljön össze a család, és írjanak egy fogalmazást az eseményről. A legjobb, ha mindenki ír egyet-egyet, utána mindenki felolvassa a sajátját, majd oda lehet adni a másiknak, hogy javítsa ki benne az esetleges helyesírási hibákat.
A kötelező fogalmazásokat nem igazán szeretik a gyerekek, de a jól megválasztott téma, segíthet az íráskedv kialakításában. Az iskolában szeretik a gyerekek, amikor olyan egyszerű fogalmazási feladatot adok nekik, mint pl. Milyennek látod magad felnőttként? Mutasd be az anyukádat! Képzeld el, hogy te vagy az iskolaigazgató. Milyen szabályokat hoznál? Írj a kedvenc állatodról! Bújj a kedvenc hírességed bőrébe, mutasd be így egy napod! Mesélj a barátaiddal átélt kedvenc eseményeidről!

8. Akasztófa- játékkal is jól  gyakorolható a helyesírás

9. Hibakereső- és javító gyakorlatok

Írjunk egy szöveget, amibe jó pár szót szándékosan rosszul írunk le. A gyerek feladata megkeresni és kijavítani azokat.

Olvasás

10.Olvasás

Az egyik legnagyobb tanítómester az olvasás. Nagyon jól segít a helyesírás fejlesztésében. Mindamellett jótékony hatással van a memóriára, gazdagítja a szókincset, gyarapítja az általános műveltséget, nyitottabbá tesz, fejleszti a verbális képességeket.

11.Dobj és írj!

Rengeteg fejlesztő órán előkerülnek a saját készítésű Dobj és írj! társasjátékok. Nagyon sok témakörre készítettem már. Az interneten találunk üres társasjáték sablonokat, azokba beleírjuk a gyakorolni kívánt dolgokat. Készíthetünk egy általános nyelvtani ismereteket átfogó társast: pl. írj egy igét, ly-os szót, fokozott melléknevet, egy szót szótagolva, egy sorszámnevet, egy várost, egy hosszú magánhangzós szót, egy írót/költőt, egy felszólító módú igét, egy hosszú mássalhangzós szót, egy földrajzi nevet, egy szót, ami magánhangzóra végződik…

12. Elő a légycsapókkal!

Ez is egy egyszerű játék, de sokkal izgalmasabbnak és érdekesebbnek tűnik játékos jellege miatt. Egy légycsapóra és cetlikre lesz szükségünk. Az egyik cetlire írjuk rá pl. hogy J a másikra LY. Mondjunk szavakat, és a gyereknek a megfelelő papírra kell csapnia a légycsapóval. Bármit gyakorolhatunk vele. Szófajokat, rövid vagy hosszú magánhangzó, egybe-vagy különírás.

13. Tojástartós játék

A következő játéknál egy 30 darabos tojástartóra lesz szükségünk és egy pici labdára, pomponra. Írjuk a tojástartóba az ábécé betűit (én a magánhangzókból csak a rövideket írtam, valamint kihagytam a dz, dzs ,q, x, y, w betűket). A feladat a következő: dobjon bele egy betűbe majd írjon vele egy szót! Mi a kategóriát mindig előre meghatározzuk. Pl. álla, főné, név, ige, melléknév, j/ly tartalmazó szó.

Mindenkinek kellemes szórakozást és jó gyakorlást kívánok!

Krizsán Szilvia

Anyának/tanárnak lenni JÓ

Ez is érdekelhet:

Diszlexia | Amikor az ABC nem 1×1

Finommotorika fejlesztése otthon, játékosan

A játék szerepe a gyermek életében

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Helyesírás fejlesztése | Izgalmas ötletek

Magyartanárként és fejlesztő pedagógusként is szomorúan tapasztalom, mennyire nehezen megy egyeseknek a helyesírás. Vannak diákok, akiknek nem okoz gondot, ők […]

Iskolaérettség | Útmutató szakértőtől

Mikor válik tankötelessé gyermekünk? A jogszabály úgy rögzíti ezt a kérdéskört, hogy abban az évben válik tankötelessé egy gyermek, melyben […]

Diszlexia | Amikor az ABC nem 1x1

Előzmények: 1991-ben, amikor elkezdtem tanítani kevés gyereknél okozott problémát az írás és az olvasás. Mégis előfordult néha, hogy az okos […]

Testtudat fejlesztés | Hogyan és miért?

Miért is fontos, hogy gyermekünknek egészen kis korától kezdődően tanítsuk azt, hogy hol az orrod, szemed, karod stb.? Hogyan taníthatjuk […]

Mutat
Elrejt